Ξεκίνησε την παραγωγή το νέο εργοστάσιο της ΜΑΧΙ

Πρόκειται για ένα ακόμη ‘’ΔΥΝΑΤΟ ΧΑΡΤΙ΄΄ της ‘’ΜΕΓΑΛΗΣ’’ βιομηχανίας παραγωγής και επεξεργασίας χάρτου ΜΑΞΙ  Α.Β.Ε.Ε. Ο Δεύτερος Μύλος (Paper Mill 2)  παραγωγής χαρτοπολτού αποτελεί μια νέας τεχνολογίας υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής…

Ζητείται Ηλεκτρολόγος/Συντηρητής

Ζητείται Ηλεκτρολόγος/Συντηρητής με εμπειρία στον βιομηχανικό κλάδο, για τηδιασφάλιση της ασφαλούς, άρτιας και συνεχούς λειτουργίας όλου του ηλεκτρολογικούεξοπλισμού του εργοστασίου. Αρμοδιότητες– Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού τουεργοστασίου–…