ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015

ΜΑΞΙ  Α.B.Ε.E

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17621/58/Β/88/002)

Kαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας  "ΜΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", σε τακτικη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονταιστο 1χλμ της ΠΕΟ Κατερίνηςς προς Θεσσαλονίκη την 24η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17η με θέματατα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Πατήστε ΕΔΩ

ΓΣ-Οικονομικά Στοιχεία

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015

  03/06/15, 12:35pm
  Kαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας  "ΜΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", σε τακτικη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονταιστο 1χλμ της ΠΕΟ Κατερίνηςς προς Θεσσαλονίκη την 24η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17η με θέματατα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: >>
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014

  03/06/15, 12:35pm
  Δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων της Ανωνύμου Βιοτεχνικής και Εμπορικής Εταιρίας Απορρυπαντικών και Ειδών Ατομικής Υγιεινής "ΜΑΧΙ ΑΒΕΕ" για το οικονομικό έτος 2014. >>
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο18/2014

  06/10/14, 04:08pm
  Πρακτικό συνεδρίασης  31.08.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίεας ΜΑΞΙ ΑΒΕΕ >>
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  25/09/14, 01:45pm
  Δημοσίευση της Λογιστικής Κατάσταση (31 Αυγούστου 2014) της Ανωνύμου Βιοτεχνικής και Εμπορικής Εταιρίας Απορρυπαντικών και Ειδών Ατομικής Υγιεινής "ΜΑΧΙ ΑΒΕΕ" >>
 • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

  13/06/14, 03:34pm
  Δημοσίευση του Ενοποιημένου Ισολογισμού της Ανωνύμου Βιοτεχνικής και Εμπορικής Εταιρίας Απορρυπαντικών και Ειδών Ατομικής Υγιεινής "ΜΑΧΙ ΑΒΕΕ" για το έτος 2013. >>