Στο πλαίσιο επέκτασης της εταιρίας ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός – Προϊστάμενος ομάδας συντήρησης για τη διασφάλιση της ασφαλούς, άρτιας και συνεχούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων των δύο εργοστασίων χαρτοποιίας.

 

Αρμοδιότητες

  • Παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των κύριων και των υποστηρικτικών μηχανών παραγωγής
  • Προγραμματισμός, επίβλεψη και συμμετοχή στη συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα
  • Παρακολούθηση έκτακτων βλαβών των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και άμεση επιδιόρθωσή τους
  • Διαχείριση και οργάνωση αποθήκης ανταλλακτικών μηχανολογικού υλικού
  • Επικοινωνία με προμηθευτές, στο πλαίσιο παραγγελιών μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των κύριων και των υποστηρικτικών μηχανών παραγωγής
  • Συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρίας για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της παραγωγής
  • Τήρηση των κανονισμών και εσωτερικών διαδικασιών, με στόχο την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία
  • Προετοιμασία όλων των απαραίτητων αναφορών προς τη Διεύθυνση του εργοστασίου

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής  (Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής)

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε θέση ευθύνης σε βιομηχανική μονάδα (Υπεύθυνος Συντήρησης ή Υπεύθυνος Παραγωγής)

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (οποιαδήποτε επιπλέον γνώση ξένης γλώσσας επιθυμητή)

Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Ικανότητα συνεργασίας / αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδες

Ικανότητα εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων

Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης

 

Παροχές

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Συνεχής εκπαίδευση

Αφήστε μια απάντηση