Ζητείται Ηλεκτρολόγος/Συντηρητής

Ζητείται Ηλεκτρολόγος/Συντηρητής με εμπειρία στον βιομηχανικό κλάδο, για τηδιασφάλιση της ασφαλούς, άρτιας και συνεχούς λειτουργίας όλου του ηλεκτρολογικούεξοπλισμού του εργοστασίου. Αρμοδιότητες– Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού τουεργοστασίου–…