Ζητείται Ηλεκτρολόγος/Συντηρητής με εμπειρία στον βιομηχανικό κλάδο, για τη
διασφάλιση της ασφαλούς, άρτιας και συνεχούς λειτουργίας όλου του ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού του εργοστασίου.

Αρμοδιότητες
– Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του
εργοστασίου
– Καταγραφή και διαχείριση των μετρήσεων προβλεπτικών μέσων συντήρησης
– Κατάθεση προτάσεων για βελτίωση νέων και υπαρχόντων κομματιών του
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
– Συλλογή προσφορών, παραγγελία και παραλαβή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
– Διαχείριση της αποθήκης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο Τ.Ε.Ι Ηλεκτρολογίας ή Μηχανικών Αυτοματισμού
5 Έτη εργασίας ως ηλεκτρολόγος-συντηρητής στο Βιομηχανικό κλάδο
Καλή γνώση αγγλικών
Καλή γνώση Η/Υ
Επιθυμητή η Άδεια Εγκαταστάτη

Παροχές
Ικανοποιητικό Πακέτο Αποδοχών

Αφήστε μια απάντηση