Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧ

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Βιοτεχνικής και Εμπορικής Εταιρίας Απορρυπαντικών και Ειδών Ατομικής Υγιεινής ΜΑΧΙ ΑΒΕΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Απριλίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, τα οποία βρίσκονται στο 1χλμ Π.Ε.Ο. κατερίνης - Θεσσαλονικης στην Κατερίνη, ΤΚ 60100.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα προς συζήτηση.

«Δέκα  ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία  τις  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

Νέα

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015

  03/06/15, 11:34am
  Kαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας  "ΜΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", σε τακτικη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονταιστο 1χλμ της ΠΕΟ Κατερίνηςς προς Θεσσαλονίκη την 24η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17η. >>
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  28/08/14, 03:39pm
  Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 20 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Κατερίνης (1ο Χλμ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης) >>
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  19/11/13, 04:25pm
  Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 11ην Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Κατερίνης  >>
 • Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧ

  28/03/13, 04:37pm
  Καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Βιοτεχνικής και Εμπορικής Εταιρίας Απορρυπαντικών και Ειδών Ατομικής Υγιεινής ΜΑΧΙ ΑΒΕΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Απριλίου 2013 >>
 • 3η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας

  06/10/11, 04:36pm
  Η MAXI ΑΒΕΕ με επιτυχία συμμετείχε στην 3η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας >>