ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΜΑΞΙ  Α.B.Ε.E

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17621/58/Β/88/002)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 25η Αυγούστου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 20 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Κατερίνης (1ο Χλμ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του ακολούθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διανομή προς του Μετόχους προμερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2014 ή από αποθεματικά κεφάλαια προηγούμενων ετών ή τέλος συνδυασμό των δυο ανωτέρω.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, οφείλουν να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις μετοχές των ή απόδειξη κατάθεσης αυτών σε τραπεζικό ίδρυμα ή το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση και να λάβουν ταυτόχρονα απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.   

                        

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Νέα

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015

  03/06/15, 11:34am
  Kαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας  "ΜΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", σε τακτικη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονταιστο 1χλμ της ΠΕΟ Κατερίνηςς προς Θεσσαλονίκη την 24η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17η. >>
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  28/08/14, 03:39pm
  Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 20 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Κατερίνης (1ο Χλμ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης) >>
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  19/11/13, 04:25pm
  Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 11ην Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Κατερίνης  >>
 • Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧ

  28/03/13, 04:37pm
  Καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Βιοτεχνικής και Εμπορικής Εταιρίας Απορρυπαντικών και Ειδών Ατομικής Υγιεινής ΜΑΧΙ ΑΒΕΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Απριλίου 2013 >>
 • 3η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας

  06/10/11, 04:36pm
  Η MAXI ΑΒΕΕ με επιτυχία συμμετείχε στην 3η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας >>